Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering


Výrobca: Oxford University Press

Kurz, ktorým učebnica sprevádza, je určený najmä študentom energetiky  a technickým inžinierom a študentom technických odborov. Spolu s Knihou správnych odpovedí môže byť využitá aj pri domácom samovzdelávaní. Kniha a kurz sú zamerané na zlepšenie a precvičovanie schopností komunikovať v angličtine v sérií rôznych odborov a technických smerov. Kombinuje doterajšie znalosti angličtiny a dopĺňa ich o novozískanú odbornú slovnú zásobu a gramatické javy. Obsahuje aj slovník s najdôležitejšími pojmami a technickými termínmi.

Autori: Eric H. Glendinning, Norman Glendinning
Počet strán: 190


cena: 23.33 EUR
cena: 702.84 SKKNovinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...