Pass Cambridge BEC Vantage


Výrobca: Summertown Publishing

An examination preparation course. Updated for the revised exam.

Kniha BEC (Business English Certifiacte) je zameraná na obchodnú angličtinu. Cielená je na praktické skúšanie v reálnych situáciách. Precvičuje sa najmä čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie. Obsahovo sa kniha zameriava na odbornú angličtinu v rôznych oblastiach biznisu ako napríklad odborná komunikácia a korešpondencia, hospitácie, objednávky, cash flow, budovanie značky, vzťahy s verejnosťou, finančný reporting, právo, marketing, a ďalšie.

Autori: Ian Wood, Louise Pille, Anne Williams
Počet strán: 176


cena: 31.77 EUR
cena: 957.10 SKKNovinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...