Managerial courses

Education Training & Consulting company a.s. ponúka kompletné manažérske vzdelávanie od najnižších až po najvyššie manažérske pozície. Cieľom manažérskeho vzdelávania je komplexné zvládnutie a osvojenie si manažérskych zručností, kompetencií a celoživotný osobnostný rozvoj.
Education Training & Consulting company a.s. pripravuje vzdelávanie každému uchádzačovi na mieru a vo vzájomnej nadväznosti. Komplexným auditom vzdelávania v spoločnosti pripravíme plán rozvoja a vzdelávania pre konkrétnych manažérov alebo pre celé skupiny zamestnancov.
Manažérske vzdelávanie poskytované Education Training & Consulting company a.s., zabezpečuje manažérom rozvoj osobnosti a vysokú úroveň ovládania soft skills, čím zabezpečuje trvalý prínos a pridanú hodnotu z práce manažéra.

Skill Development

Courses: Coaching and Leadership, Time Management, Leadership, Conflicts and Their Solution, Meeting Management, Performance Evaluation, Presentation Skills.

Management Training

 

Accreditation and Training Courses