Informačný systém pre manažment vzdelávania zamestnancov E-man

Pre klientov Education Training & Consulting company a.s. je k dispozícii informačný systém E-man pre pohodlný manažment vzdelávania zamestnancov.
E-man je systém elektronickej administrácie, archivácie a evidencie dochádzky a merateľnosti progresu, využívaný už od roku 2004. E-man umožňuje manažérom vzdelávania rýchly a pohodlný prístup ku všetkým relevantným informáciam týkajúcich sa vzdelávania  (prehľadné, ale aj podrobné informácie o kurzoch, trvaní, čase, mieste, lektoroch, literatúre atď.)
 
E-man v skratke:
 • Založený na najnovších „web-based“ technológiách
 • Prevádzka informačného systému je kompletne zabezpečovaná našou spoločnosťou, ako klient k nemu pristupujete cez internet (takže nie je potrebné žiadne špeciálne hardvérové alebo softvérové vybavenie)
 • Klientovi sú služby E-man poskytované prostredníctvom Zákazníckeho portálu
 • Informácie, ktoré E-man sprostredkováva sú najmä: 
  • Monitoring dochádzky – na celé oddelenie alebo zamestnancov individuálne
  • Rozpis kurzohodín
  • Progres – na celé oddelenie alebo zamestnancov individuálne
  • Náklady na vzdelávanie - na celé oddelenie alebo zamestnancov individuálne

Vyberáme z E-Shopu

Novinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...