Metódy výučby

Anglický jazyk vyučujú lektori Education Training & Consulting company a.s. pomocou našej vlastnej metódy Make them speak!.

Make them speak! je špecifický spôsob výučby anglického jazyka s cieľom vzdelávať čo najefektívnejšie. Je vytvorený tak, aby sa angličtinu naučili aj „veční začiatočníci“ a je neustále zlepšovaný projektovým tímom, metodikmi a lektormi.
 
Make them speak! presne definuje postupy výučby. Jeho podstatou je špeciálne vedená konverzácia v angličtine už od úplného začiatku kurzu a to aj pri výučbe začiatočníkov. Metódou Make them speak! učíme klienta v angličtine premýšľať, nielen hovoriť.
 
Jednotná metodika a forma výučby zabezpečuje najvyššiu kvalitu jazykového vzdelávania všade na Slovensku a bez ohľadu na to, ktorý z lektorov cudzí jazyk vyučuje. Make them speak! je ťažiskový produkt jazykového vzdelávania s najvyššou kvalitou v slovenských podmienkach. Make them speak! je zameraný na čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie, teda na všetky štyri jazykové zručnosti.
 
Pri vzdelávaní všetkých cudzích jazykov kladieme dôraz na dialógy v skupine v rôznych životných situáciách, gramatické javy sú vysvetľované a okamžite precvičované v modelových vetách. Využívajú sa audiokazety, videokazety, CD ale aj iné doplnkové videoprogramy, pesničky, rozmnožené materiály na povzbudenie študentov. Študenti sú pravidelne testovaní po určitej časti prebraného učiva a na konci každého semestra.

Novinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...