Akreditácie a výuky kurzov

Takmer všetky kurzy manažérskeho vzdelávania ponúka Education Training & Consulting company a.s.  ako kurzy akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Všetky kurzy a vzdelávacie aktivity prebiehajú pod vedením najlepších lektorov na Slovensku a v Českej republike.


Akreditované kurzy v oblasti komplexného rozvoja osobnosti:

AsertivitaObchodné zručnosti
Konflikty a ich riešenieManažérske zručnosti
Zvládanie záťažových situáciíVedenie tímov a tímová spolupráca
Komunikačné zručnostiKoučing
Argumentačné zručnostiHodnotiaci rozhovor
Prezentačné zručnostiZvládanie stresu


Akreditované kurzy v oblasti manažérskych zručností:

Vedenie porádSpoločenský protokol
Manažment času a priorítRiadenie a vedenie  ľudí
Hodnotiaci a nápravný pohovorKoučing a delegovanie
Efektívna  prezentáciaZručnosti vyjednávania
Tímová prácaHodnotenie výkonu zamestnanca

Akreditované kurzy v oblasti rozvoj potenciálu manažéra:

Obchodné zručnostiProjektový  manažment
Manažment rizikaPraktický benchmarketing
Strategické plánovaniePersonalistika
Finančný manažmentInterný audítor SMK
Základy manažérstva kvalityMarketing v manažmente firmy
Výrobný manažmentZáklady manažmentu pre majstrov
Základy moderného manažmentu 

Akreditované kurzy pri tvorbe a manažmente projektov:

Základy projektového manažmentuPríprava projektov z fondov EÚ

Okrem týchto kurzov ponúka Vzdelávacie a poradenské centrum, a.s. aj mnoho ďalších manažérskych kurzov*:

Zákaznícka orientáciaNové trendy v odmeňovaní zamestnancov
Zákonník  práce v praxiTréning sebapoznania a zvýšenia sebadôvery
Procesné riadenieTréning empatickej komunikácie
Manažment zmenyObchodná korešpondencia
Riadenie výkonnostiTréning zručností pri telefonovaní
Optimalizácia procesovVytváranie loajálneho vzťahu
Asertívna komunikáciaTechniky tvorivého myslenia
*neakreditované

Novinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...