Konflikty a ich riešenie

TRÉNING ODPORÚČAME
Pre všetky úrovne manažmentu.

PREČO SA ZÚČASTNIŤ
Osvojite si zručnosti zvládania konfliktných situácií tak, aby spôsob ich riešenia bol prijateľný pre obidve strany.

PROGRAM
  • Čo je konflikt
  • Zdroje konfliktov
  • Spôsoby riešenia konfliktov
  • Asertívne riešenie konfliktov
  • Prípadové štúdie riešenia konfliktov

PRÍNOS PRE VÁS
Po ukončení tréningu budú účastníci schopní:
  • Identifikovať príčiny vzniku konfliktov
  • Používať rôzne spôsoby riešenia konfliktov
ODPORÚČANÁ DĹŽKA TRÉNINGU
2 - 3 dni

Novinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...