Manažment času

TRÉNING ODPORÚČAME
Pre všetky úrovne manažmentu.

PROGRAM TRÉNINGU
  • Analýza vlastného manažmentu času
  • Pracovný štýl - ohodnotenie vlastného hospodárenia s časom
  • Plánovanie času
  • Zvyšovanie výkonnosti, prijímanie a prenášanie zodpovednosti, delegovanie
  • Praktické pomôcky pre lepšie využívanie času

PRÍNOS PRE VÁS
Osvojíte si metódy a techniky efektívneho využívania času.

Po ukončení tréningu budú účastníci schopní:
  • Odhadnúť efektívnosť vlastného hospodárenia s časom
  • Zlepšiť vlastné hospodárenie s časom
  • Využiť možnosti redukovania stresu prostredníctvom plánovania času

ODPORÚČANÁ DĹŽKA TRÉNINGU
1 deň

Novinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...