Tvorba a vedenie tímov


TRÉNING ODPORÚČAME

Manažérom na rozličných úrovniach, ktorí sú zodpovední za maximalizáciu výsledkov svojich tímov.

PROGRAM TRÉNINGU
Základne atribúty úspešného tímu
Inšpirovanie a vedenie tímu
Hlavné roly v tímovej práci a identifikovanie správania sa v jednotlivých rolách
Ohodnotenie vlastného prístupu pri práci s ostatnými
Precvičovanie tímovej práce na rolových hrách 

PRÍNOS PRE VÁS
Zlepšíte a rozviniete si zručnosti pri tvorbe a vedení tímov a zistíte možnosti na prehodnotenie vlastnej preferenčnej roly v tíme.

Po ukončení tréningu budete schopný:
  • Identifikovať rolu, ktorá im je najviac blízka v tímovej práci
  • Uvedomiť si, ktoré roly musia byť zastúpené v úspešnom tíme
  • Vybudovať zo skupiny efektívny tím
  • Uplatniť základné pravidlá efektívneho riadenia tímov 
     
ODPORÚČANÁ DĹŽKA TRÉNINGU
2 - 3 dni

Novinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...