Vzdelávanie v oblasti manažmentu

Ponúka kurzy: Základy manažmentu, Výrobný manažment, Manažmnet rizika, Manažér pre závažné priemyselné havárie, Projektový manažment, Praktický benchmarking, Manažment kvality, Kultúra firmy.

Základy manažmentu

KURZ ODPORÚČAME
Majstrom, vedúcim pracovných skupín a personálneym rezervám na tieto funkcie. ...čítaj viac >>>

Výrobný manažment

KURZ ODPORÚČAME
Výkonným manažérom na strednom stupni riadenia, špecialistom technickej príprav ...čítaj viac >>>

Manažment rizika

KURZ ODPORÚČAME
Manažérom všetkých stupňov riadenia a špecialistom z oblasti bezpečnosti práce. ...čítaj viac >>>

Projektový manažment

KURZ ODPORÚČAME
Manažérom a špecialistom ktorí pracujú v odbore, kde sa vyžadujú znalosti z obl ...čítaj viac >>>

Novinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...