Individuálni klienti a verejnosť

Jazykový inštitút Education Training & Consulting company a.s. vzdeláva širokú verejnosť na celom Slovensku od svojho vzniku. Ročne prejde nami poskytovaným jazykovým vzdelávaním niekoľko tisíc frekventantov.
Ako odborníci na jazykovú prípravu vieme, ako k jazykovému vzdelávaniu pristupuje slovenská verejnosť a najmä žiaci a študenti – neustále zaraďovanie sa medzi začiatočníkov, pravidelné absencie po niekoľkých hodinách kurzu, neustále prispôsobovanie sa novým metódam a novým učiteľom… V Education Training & Consulting company a.s. preto robíme všetko preto, aby sme vás naučili cudzí jazyk efektívne a hlavne navždy.

Výhody vzdelávania od nás

Jazykové kurzy organizujeme pre verejnosť až v šiestich jazykoch: angličtina, nemčina, ruština, španielčina…

Ponúkané kurzy

Education Training & Consulting company a.s. najčastejšie poskytuje pre verejnosť tieto kurzy…