Korporátna klientela

Naši klienti vedia, že sme stabilným, skúseným a inovatívnym partnerom v oblasti vzdelávania zamestnancov. V ponuke jazykového inštitútu Education Training & Consulting company a.s., sú kurzy všeobecné, konverzačné, špecializované, kurzy na prípravu na jazykové skúšky a outdoorové jazykové kurzy.

Systém vzdelávania navrhnutý partnerovi je vždy mieru „šitý na mieru“ , vychádza z konkrétnych potrieb a požiadaviek stanovených obstarávateľom a z úrovne znalosti zamestnancov zistenej jazykovým auditom, ktorý štandardne realizujeme v prípravnej fáze vzdelávania.

Pridanou hodnotou našej spoločnosti pre korporátnu klientelu je kompletné vypracovanie projektov financovaných z fondov Európskej únie zameraných na vzdelávanie zamestnancov.

Priebeh jazykového vzdelávania

Po absolvovaní auditu jazykových znalostí a schválení optimálneho modelu vzdelávania sa začína samot …

Audit jazykových znalostí

V prípravnej fáze jazykového vzdelávania kladieme dôraz na dôslednú analýzu potrieb klienta. Vstupný …

Výhody vzdelávania od nás

Záruka kvality – všetky naše kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva podľa CEF(Common European …

Informačný systém pre manažment vzdelávania zamestnancov E-man

Pre klientov Education Training & Consulting company a.s. je k dispozícii informačný systém E-ma …