Group Aviation Guide

Group Aviation Guide – určený pre letecký personál na dosianutie potrebnej jazykovej spôsobilosti v anglickom jazyku.

Kurzy sú vedené kvalifikovanými lektormi, ktorí pravidelne navštevujú školenia zamerané na letectvo a výučbu leteckej angličtiny.

Počet vyučovacích hodín:  8  /45 min./
Počet účastníkov:  6  /max./
Cena: info v ET&Cc a.s.