Single Aviation Guide

Single Aviation Guide – určený pre letecký personál na dosianutie potrebnej jazykovej spôsobilosti v anglickom jazyku. Kurz je organizovaný formou „one-to-one“.

Kurzy sú vedené kvalifikovanými lektormi, ktorí pravidelne navštevujú školenia zamerané na letectvo a výučbu leteckej angličtiny.

Počet vyučovacích hodín:  3  /45 min./ – minimum.
Počet účastníkov:  1
Cena: info v ET&Cc a.s.