Predkladanie ponúk - výučba AJ

8. 3. 2010
Predmetom obstarávanej podprahovej zákazky je zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre realizáciu projektu Vzdelávaním k zamestnanosti a efektívnosti .

Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Na stiahnutie:

Novinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...