Vyškolili sme 12 000 poštárov

15.10.2009
V roku 2008 realizovalo Education Training & Consulting company a.s. . ako výhradný dodávateľ vzdelávacích aktivít pre Slovenskú poštu, a.s., 815 vzdelávacích aktivít. Zúčastnilo sa ich 11 715 účastníkov - zamestnancov Slovenskej pošty, a.s., po celom Slovensku.

Z 815 aktivít bolo 401 z nich venovaných problematike prechodu na novú menu Euro. Zamestnancom Slovenskej pošty sme v 123 kurzoch rozvíjali ich maanžérske zručnosti, 95 kurzov malo špecializované profesijné zameranie, vyše 73 seminárov malo vysoko odborný špecializovaný charakter.

Okrem tejto najväčšej časti vzdelávacích aktivít sa pre Slovenskú poštu realizovalo aj vyše tridsať IT školení, školení zameraných na bezpečnosť práce a ďalšie semináre.

„ V priebehu doterajšej spolupráce sme mali možnosť presvedčiť sa o profesionálnom prístupe zamestnancov spoločnosti a lektorského tímu. Silnou stránkou v spolupráci je flexibilita, ústretovosť a efektívna komunikácia pri plnení našich požiadaviek, na ktoré zamestnanci ETCC a.s., reagovali bezodkladne, prívetivo a ochotne. Dôležitý je pre nás aj fakt, že od našich zamestnancov dostávame pozitívnu spätnú väzbu na vzdelávacie aktivity.“ 

Ing. Jaroslava Šulavíková
vedúca odboru Vzdelávania, úsek ľudských zdrojov
Slovenská pošta, a. s.


Novinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...