História a profil
Naša spoločnosť je vzdelávacou a poradenskou inštitúciou, ktorá vznikla 1. januára 1996. Poskytujeme komplexné vzdelávacie služby a služby v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Vo svojej činnosti sa opierame o dlhoročné skúsenosti, ktoré sme získali prácou pre najvýznamnejšie podniky na Slovensku. Špičkovú úroveň našich produktov a služieb garantuje systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001 ako aj Certifikát kvality od spoločnosti SGS. Široká škála našich aktivít je zameraná predovšetkým na rozvoj kvalifikácie, rekvalifikáciu a výcvik zamestnancov. Ponúkame manažérsku prípravu, tréningy zamerané na rozvoj zručností, systematické jazykové vzdelávanie v niekoľkých jazykoch, profesijné kurzy pre robotnícke povolania, ale aj prekladateľské/tlmočnícke služby a výrobu učebných pomôcok. Významná je tiež poradenská činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov, najmä výber pracovníkov, psychologické posudzovanie, sociálne analýzy, sociologické prieskumy a personálny audit. Bohaté skúsenosti máme aj s realizáciou vzdelávacích projektov, sme odborníkom na projekty v oblasti vzdelávania kryté z fondov Európskej únie. Spolopracujeme so špičkovými pracovníkmi z vysokých škôl, s uznávanými a skúsenými odborníkmi z praxe, aj s lektormi, ktorí sú držiteľmi Medzinárodného certifikátu pre tréning, učenie a rozvoj z Thames Valley University London a Certifikátu pre tréning a rozvoj z Institute of Personnel and Development, London. Našich vzdelávacích a poradenských aktivít sa zúčastňuje ročne priemerne 10000 účastníkov. Prioritným záujmom spoločnosti Education Training & Consulting company a.s.  je podporovať našich partnerov pri dosahovaní ich strategických cieľov prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov.