Odborné jazykové preskúšanie leteckého personálu

Education Training & Consulting company a.s.  vyhralo súťaž na výber inštitúcie LAB-Language Assessment Body (Inštitúcia na preskúšanie jazykovej spôsobilosti), ktorá bola vyhlásená Leteckým  úradom Slovenskej republiky. 

Na základe toho bolo spoločnosti ET&Cc a.s. vydané osvedčenie na poskytovanie odborného jazykového preskúšania jazykovej spôsobilosti leteckého personálu podľa požiadaviek ICAO Doc 9835.

Kontakt:
info@etcc.sk


                                
                                      
                                   
Uchádzač sa prihlasuje na preskúšanie minimálne 7 dní pred zvoleným termínom.

Termíny preskúšania

Termíny:      ICAO preskúšanie je momentálne pozastavené.
      ...čítaj viac >>>

Informácie o preskúšaní jazykovej spôsobilosti

Každý žiadateľ o vydanie preukazu spôsobilosti a každý držiteľ preukazu spôsobilosti, u ktorého sa v ...čítaj viac >>>

Informácie o teste

Test TSP zodpovedá požiadavkám, ktoré sú uvedené v Manual on the Implementation of ICAO Languag ...čítaj viac >>>

Prihlášky na preskúšanie

Uchádzač o odborné preskúšanie jazykovej spôsobilosti leteckého personálu má možnosť prihlásiť sa pr ...čítaj viac >>>

Kurzy leteckej angličtiny

Spoločnosť Education Training & Consulting company a.s. poskytuje kurzy leteckej angličtiny, kto ...čítaj viac >>>

AIRSPEAK

Kurz AIRSPEAK je určený pre pilotov a riadiacich letovej prevádzky. Systematicky rozvíja prevádzkové ...čítaj viac >>>

English for Cabin Crew

Kurz English for Cabin Crew je určený pre ľudí, ktorí pracujú v oblasti letectva a chcú si zlepšiť s ...čítaj viac >>>

Kontakt

Education Training & Consulting company a.s. 
Starohájska 6
851 02 Bratislava ...čítaj viac >>>

Novinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...