Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spoločnosť Education Training & Consulting company a.s., realizoval projekt s názvom:

Vývoj prototypu leteckého simulátora a výskum jeho použitia“

Tento projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

www.siea.sk

Zmluvy na stiahnutie: