Operačný program Výskum a vývoj

Spoločnosť Education Training & Consulting company a.s., realizuje projekt s názvom:

Výskum tréningových metód pilotov s využitím leteckých simulátorov“

Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.

Zmluvy na stiahnutie: