Operačný program Vzdelávanie

Spoločnosť Education Training & Consulting company a.s., realizuje projekt s názvom:


„Odborné vzdelávanie zamestnancov podľa aktuálnych potrieb klientov“

Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

www.asfeu.sk

Zmluvy na stiahnutie: