Preklady a tlmočenie

Vzdelávací inštitút Education Training & Consulting company a.s. ponúka kompletné služby v oblasti prekladu a tlmočenia do takmer každého jazyka, vrátane expresného dodania.

Preklad je jazykom Európy     

Umberto Eco

Preklady:

 • preklady odborných textov
 • preklady obchodnej korešpondencie
 • preklady zmlúv
 • preklady príručiek
 • preklady návodov
 • preklady firemnej literatúry
 • preklady osobných dokladov
 • preklady vysvedčení
 • preklady osvedčení
 • preklady súkromnej korešpondencie
 • preklady z cudzích jazykov do jazyka slovenského a naopak

Tlmočenie:

 • pri obchodných jednaniach
 • pri oficiálnych návštevách
 • na konferenciách a seminároch
 • priamo vo výrobe
 • pri montáži zariadení
 • pri údržbe zariadení
 • pri zaškoľovaní pracovníkov