Profesijné kurzy

Education Training & Consulting company a.s. je lídrom v oblasti odborného vzdelávania zamestnancov. Ponúka kompletnú škálu profesijného vzdelávania.

Klientom ponúkame okrem odborného vzdelávania aj kompletný audit vedomostí a schopností zamestnancov, výcviky a kurzy.

Medzi najčastejšie žiadané profesijné vzdelávanie patria najmä Kurzy a školenia odbornej prípravy a odbornej spôsobilosti, rôzne špecializované odborné semináre, školenia vodičov a vzdelávanie zamestnancov v problematike BOZP a PO.

Odborné semináre

Education Training & Consulting company a.s. sa dlhodobo podieľa na odbornom vzdelávaní rôznych ...čítaj viac >>>

Kompletný servis v BOZP a PO

Kompletné vzdelávacie aktivity v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane ...čítaj viac >>>

Novinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...