Kompletný servis v BOZP a PO

Kompletné vzdelávacie aktivity v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane je určené vedúcim zamestnancom podnikov, bezpečnostným technikom a školiteľom, vedúcim pracovníkom na oddeleniach BOZP veľkých podnikov.
 
Vzdelávanie poskytované Education Training & Consulting company a.s. dá odpovede na všetky otázky spojené s prevádzkovaním podnikov v prostredí platnej legislatívy upravujúcej probplematiku BOZP a PO.
  • Školenie zástupcov zamestnancov o BOZP
  • Školenie zamestnancov z BOZP a OP
  • Školenie vedúcich pracovníkov na oddeleniach bezpečnosti práce

Vyberáme z E-Shopu

Novinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...