Odborné semináre

Education Training & Consulting company a.s. sa dlhodobo podieľa na odbornom vzdelávaní rôznych profesných vrstiev v národnom hospodárstve. Odborné semináre zabezpečuje cez lektorov a garantuje najlepšiu úroveň vzdelania v danej oblasti. Medzi najčastejšie poskytované odborné semináre patria najmä aktivity v oblastiach:
 
•    Školenia na získanie odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní
•    Školenia o archívoch a registratúrach
•    Školenia na ochranu osobných údajov
•    Lektorské minimum
Okrem týchto najčastejšie využívaných vzdelávacích aktivít zabezpečujeme aj iné odborné vzdelávanie zamestnancov. Pre bližšie informácie nás kontaktujte na info@etcc.sk.
 
Odborné vzdelávanie zamestnancov odporúčame doplniť aj špecializovaným manažérskym vzdelávaním riadiacich pracovníkov. Viac informácií o vzdelávaní manažérov nájdete v sekcii Manažérske vzdelávanie.

Novinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...