Referencie

„V priebehu doterajšej spolupráce sme mali možnosť presvedčiť sa o profesionálnom prístupe zamestnancov spoločnosti a lektorského tímu. Silnou stránkou v spolupráci je flexibilita, ústretovosť a efektívna komunikácia pri plnení našich požiadaviek, na ktoré zamestnanci VaPC, a.s., reagovali bezodkladne, prívetivo a ochotne. Dôležitý je pre nás aj fakt, že od našich zamestnancov dostávame pozitívnu spätnú väzbu na vzdelávacie aktivity.“ 

  Ing. Jaroslava Šulavíková
  vedúca odboru Vzdelávania, úsek ľudských zdrojov
  Slovenská pošta, a. s.

"Spoločnosť Manitowoc Cranes uzavrela prvýkrát s ETCC a.s. partnerstvo pri výučbe anglického jazyka jej zamestnancov v polovici roku 2008. V priebehu rokov 2008 a 2009 sa naše partnerstvo upevnilo natoľko, že s ETCC a.s. spolupracujeme aj v iných oblastiach. Vysoko odborný a profesionálny tím spoločnosti
Education Training & Consulting company a.s. poskytuje spoločnosti Manitowoc Cranes podporu a konzultačné služby aj pri príprave iných projektov. Služby ETCC a.s., flexibilita, schopnosti plniť naše potreby a profesionalita celého tímu ETCC v nás necháva najlepší dojem."

  Peter Ondrejčák
  HR Manažér
  Manitowoc Crane Group Slovakia s.r.o.
"Spolupráca našej spoločnosti so
Education Training & Consulting company a.s.  v oblasti jazykového vzdelávania sa začala v októbri 2005. Dodávateľa týchto služieb sme vybrali na základe výberového konania. Táto spoločnosť nám ako jediná z uchádzačov v tendri poskytla výhodnú cenu, kvalitne vypracovanú ponuku, ktorá komplexne pokrývala potreby jazykového vzdelávania jednak pre našich zamestnancov, ale aj pre vrcholových manažérov. Táto špecifická štruktúra jazykového vzdelávania nemá na slovenskom trhu konkurenciu.

Vysoko oceňujeme najmä kvalitu a flexibilitu lektorov ETCC a.s., ktorí dokážu frekventantov motivovať k vzdelávaniu, ale aj prispôsobiť sa požiadavkám a programu manažérov. Týmto odporúčame spoločnosť
Education Training & Consulting company a.s.  ako seriózneho a stabilného partnera v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov."

  Ing. Jozef Markuš
  riaditeľ odboru Vzdelávania a prípravy zamestnancov
  Slovenské elektrárne, a.s.
"Na základe pozitívnych skúseností s jazykovým vzdelávaním poskytovaným ETCC a.s., sme našu spoluprácu s touto spoločnosťou rozšírili aj na ďalšie služby. ETCC je náš partner pri výbere našich budúcich zamestnancov. Vzhľadom na veľmi dobrú spoluprácu je naša ďalšia spolupráca v ďalších oblastiach otázkou krátkej budúcnosti.
Education Training & Consulting company a.s. môžeme odporučiť ako spoľahlivého, proaktívneho partnera v oblasti vzdelávania, manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov."

  Clemens Lowinski
  Executive Engineering Director
  Johnson Controls Trenčín s.r.o.

Novinka

Tréning Leadership - Tréning Leadership - ponúka rôzne moderné pohľady na riadenie firmy. Podarí sa vám efekt ...