Fotky z metodických školení lektorov

Niekoľko fotografií z metodických školení, organizovaných Vzdelávacím a poradenským centrom pre lektorov cudzích jazykov v roku 2005 -2006.