Letecký personál

Odborné jazykové preskúšanie leteckého personálu

Education Training & Consulting company a.s.  vyhralo súťaž na výber inštitúcie LAB-Language Assessment Body (Inštitúcia na preskúšanie jazykovej spôsobilosti), ktorá bola vyhlásená Leteckým  úradom Slovenskej republiky.

Na základe toho bolo spoločnosti ET&Cc a.s. vydané osvedčenie na poskytovanie odborného jazykového preskúšania jazykovej spôsobilosti leteckého personálu podľa požiadaviek ICAO Doc 9835.

Kontakt:
info@etcc.sk


Uchádzač sa prihlasuje na preskúšanie minimálne 7 dní pred zvoleným termínom.

 

Termíny preskúšania

Termíny: ICAO preskúšanie je momentálne pozastavené…

Informácie o preskúšaní jazykovej spôsobilosti

Každý žiadateľ o vydanie preukazu spôsobilosti a každý držiteľ preukazu spôsobilosti, u ktorého sa v …

Informácie o teste

Test TSP zodpovedá požiadavkám, ktoré sú uvedené v Manual on the Implementation of ICAO Languag …

Prihlášky na preskúšanie

Uchádzač o odborné preskúšanie jazykovej spôsobilosti leteckého personálu má možnosť prihlásiť sa pr …

Kurzy leteckej angličtiny

Spoločnosť Education Training & Consulting company a.s. poskytuje kurzy leteckej angličtiny, kto …

AIRSPEAK

Kurz AIRSPEAK je určený pre pilotov a riadiacich letovej prevádzky. Systematicky rozvíja prevádzkové …

English for Cabin Crew

Kurz English for Cabin Crew je určený pre ľudí, ktorí pracujú v oblasti letectva a chcú si zlepšiť s …

Kontakt

Education Training & Consulting company a.s. Starohájska 6, 851 02 Bratislava …