Tvorba a vedenie tímov

TRÉNING ODPORÚČAME
Manažérom na rozličných úrovniach, ktorí sú zodpovední za maximalizáciu výsledkov svojich tímov.

PROGRAM TRÉNINGU
Základne atribúty úspešného tímu
Inšpirovanie a vedenie tímu
Hlavné roly v tímovej práci a identifikovanie správania sa v jednotlivých rolách
Ohodnotenie vlastného prístupu pri práci s ostatnými
Precvičovanie tímovej práce na rolových hrách

PRÍNOS PRE VÁS
Zlepšíte a rozviniete si zručnosti pri tvorbe a vedení tímov a zistíte možnosti na prehodnotenie vlastnej preferenčnej roly v tíme.

Po ukončení tréningu budete schopný:
Identifikovať rolu, ktorá im je najviac blízka v tímovej práci
Uvedomiť si, ktoré roly musia byť zastúpené v úspešnom tíme
Vybudovať zo skupiny efektívny tím
Uplatniť základné pravidlá efektívneho riadenia tímov

ODPORÚČANÁ DĹŽKA TRÉNINGU
2 – 3 dni