Konflikty a ich riešenie

TRÉNING ODPORÚČAME
Pre všetky úrovne manažmentu.

PREČO SA ZÚČASTNIŤ
Osvojite si zručnosti zvládania konfliktných situácií tak, aby spôsob ich riešenia bol prijateľný pre obidve strany.

PROGRAM

  • Čo je konflikt
  • Zdroje konfliktov
  • Spôsoby riešenia konfliktov
  • Asertívne riešenie konfliktov
  • Prípadové štúdie riešenia konfliktov

PRÍNOS PRE VÁS
Po ukončení tréningu budú účastníci schopní:

  • Identifikovať príčiny vzniku konfliktov
  • Používať rôzne spôsoby riešenia konfliktov

ODPORÚČANÁ DĹŽKA TRÉNINGU
2 – 3 dni