Vzdelávanie v oblasti manažmentu

Vzdelávanie v oblasti manažmentu

Ponúka kurzy: Základy manažmentu, Výrobný manažment, Manažmnet rizika, Manažér pre závažné priemyselné havárie, Projektový manažment, Praktický benchmarking, Manažment kvality, Kultúra firmy.

Výrobný manažment

KURZ ODPORÚČAME – výkonným manažérom na strednom stupni riadenia, špecialistom technickej príprav…

Manažment rizika

KURZ ODPORÚČAME – manažérom všetkých stupňov riadenia a špecialistom z oblasti bezpečnosti práce…

Projektový manažment

KURZ ODPORÚČAME – manažérom a špecialistom ktorí pracujú v odbore, kde sa vyžadujú znalosti z oblasti…