Jazykové kurzy

Jazykový inštitút Education Training & Consulting company a.s. patrí k najväčším komerčným jazykovým školám na Slovensku. Našou prioritnou snahou je poskytovať komplexné jazykové služby náročnej korporátnej klientele aj individuálnym záujemcom o jazykové vzdelávanie. Všetky naše jazykové kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Odstupňovanie úrovní kurzov a posudzovanie znalostí študentov zodpovedá parametrom uplatňovaným v Európskej únii CEF (Common European Framework). Väčšinu jazykových kurzov organizujeme v piatich jazykoch: angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, francúzština. V prípade potreby zabezpečujeme jazykové kurzy aj v iných jazykoch. Okrem jazykového vzdelávania poskytuje náš jazykový inštitút aj tlmočnícke a prekladateľské služby vo všetkých svetových jazykoch. Pre viac informácií o možnostiach jazykových kurzov pre firmy alebo individuálnych klientov nás kontaktujte. Podrobnejšie informácie o prekladateľstve nájdete v sekcii Preklady a tlmočenie.

Ponuka jazykových kurzov

Naša ponuka zahŕňa rôzne typy a kombinácie jazykových kurzov. Široká paleta možností štúdia cudzieho jazyka je schopná pokryť potreby korporátnej klientely, aj potreby individuálnych záujemcov. Záujemcom radi zostavíme vlastný plán undividuálnej alebo skupinovej výučby.

Korporátna klientela

Naši klienti vedia, že sme stabilným, skúseným a inovatívnym partnerom v oblasti vzdelávania zamestnancov…

Individuálni klienti a verejnosť

Jazykový inštitút Education Training & Consulting company a.s. vzdeláva širokú verejnosť na celom Slovensku od svojho vzniku. Ročne prejde nami poskytovaným jazykovým vzdelávaním niekoľko tisíc frekventantov.