Vedenie porád

TRÉNING ODPORÚČAME
Vrcholovým a stredným manažérom, ktorí sú bežne zodpovední za vedenie porád.

PREČO SA ZÚČASTNIŤ
Zlepšíte svoje zručnosti tak, aby ste prostredníctvom porád pomohli svojej firme dosiahnuť stanovené ciele a pre plnenie týchto cieľov získať a aktivizovať spolupracovníkov.

PROGRAM

 • Druhy a ciele porád
 • Podnecovanie nápadov, kreativita
 • Dosahovanie konsenzu
 • Prijímanie a zavádzanie rozhodnutí
 • Ukážka efektívneho vedenia porád
 • Precvičovanie vedenie porád

PRÍNOS PRE VÁS
Po ukončení tréningu budete schopný:

 • Určiť hlavné dôvody na zvolanie porady
 • Dôkladne sa pripraviť na poradu
 • Podporovať aktívnu účasť svojich spolupracovníkov na poradách
 • Zapojiť spolupracovníkov do procesu rozhodovania
 • Zapojiť spolupracovníkov do zavádzania prijatých postupov

ODPORÚČANÁ DĹŽKA TRÉNINGU
2 dni