Projektový manažment

KURZ ODPORÚČAME
Manažérom a špecialistom ktorí pracujú v odbore, kde sa vyžadujú znalosti z oblasti plánovania projektov

PROGRAM KURZU

  • Úvod do problematiky
  • Brainstorming a špecifikácia PM
  • Plánovanie štruktúry projektu
  • Časové plánovanie projektu
  • Manažment rizika
  • Microsoft Projekt
  • Power Point
  • Corel Draw

ODPORÚČANÝ ROZSAH KURZU
96 hodín

PRÍNOS PRE VÁS
Získate základné vedomosti a zručnosti z oblasti teórie projektového manažmentu, metód a techník plánovania projektov a taktiež programových prostriedkov pre PM.

FORMA ZÁVEREČNEJ PREZENTÁCIE
Záverečná práca a jej obhajoba.