Odborné kurzy

Ponúkame špecializované kurzy so zameraním na:

  • obchod
  • obchodnú korešpondenciu
  • právo
  • finančníctvo a bankovníctvo
  • poisťovníctvo
  • techniku a technológie
  • cestovný ruch
  • medicínu

pre:

  • pracovníkov firiem
  • pre záujemcov o prácu v zahraničí