Workshop v anglickom jazyku pre riadiacich letovej prevádzk

Education Training & Consulting company a.s. zorganizovalo 12.7.2007 v priestoroch areálu LPS, š.p., workshop v anglickom jazyku pre riadiacich letovej prevádzky, ktorý bol zameraný na komunikáciu medzi riadiacimi letovej prevádzky a pilotom a na prezentáciu nerutinných situácií, ktoré sa môžu pri letoch vyskytnúť. Lektorom bol bývalý pilot z Veľkej Británie p. Nick Hudson, ktorý má vyše 30 ročné skúsenosti z oblasti letectva.

Cieľom bolo prispieť k zlepšeniu profesionálnych zručností riadiacich letovej prevádzky diskusiou o charaktere komunikácie a použitia jazyka ako komunikačného média v štandardných (rutinných) a neštandardných (pohotovostných) situáciách.