Výrobný manažment

KURZ ODPORÚČAME
Výkonným manažérom na strednom stupni riadenia, špecialistom technickej prípravy výroby, technológom, manažérom vo sfére logistiky, materiálového zabezpečenia a expedície výrobkov.

PROGRAM KURZU

  • Základné kategórie a základné princípy riadenia výroby
  • Výrobné procesy
  • Štruktúra podnikovej logistiky
  • Komerčná logistika
  • Výrobná logistika
  • Logistika obslužných procesov
  • Projektovanie logistických systémov
  • Aplikačný modul
  • Výcvik základných manažérskych zručnosti

ODPORÚČANÝ ROZSAH KURZU
48 hodín + 24 hodín výcvik

PRÍNOS PRE VÁS
Získate vedomosti a zručnosti pre optimalizáciu riadenia výrobných procesov a riešenie efektívnosti výrobnej činnosti.

FORMA ZÁVEREČNEJ PREZENTÁCIE
Záverečná práca spojená s obhajobou